skip to Main Content

Henkilössä ja ymparistössä esiintyvät esteet ja houkutukset jotka vaikuttavat iäkkäiden ihmisten elinpiiriin ja liikkumiseen

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää objektiivisesti mitatun ja henkilön kokeman liikkumiskyvyn sekä ympäristössä esiintyvien esteiden ja liikkumaan houkuttelevien piirteiden vaikutusta iäkkäiden ihmisten elinpiiriin ja liikkumiseen. Tutkimuksella saadaan tietoa ympäristötekijöistä jotka mahdollistavat iäkkään henkilön itsenäisen asumisen kotona esteettömässä ympäristössä.

Tutkimuksessa käytetään kahta eri aineistoa, “Life-Space Mobility in Old Age” (LISPE) projektin aineistoa sekä “Program aiming to restore mobility after hip fracture” (ProMo) projektin aineistoa. Tutkimus toteutetaan Gerontologian tutkimuskeskuksessa vuosina 2011-2014.

Vastuullinen tutkija

Tutkijatohtori Erja Portegijs, erja.portegijs[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Hankkeen rahoittaja

Suomen Akatemia, Asumisen Tulevaisuus-tutkimusohjelma (ASU-LIVE)

Back To Top
×Close search
Search