skip to Main Content

Helppokäyttöinen lääkepakkaus (HELP)

Helppokäyttöinen lääkepakkaus (HELP)

Helppokäyttöinen lääkepakkaus (HELP)

Ikääntyneet henkilöt käyttävät tyypillisesti päivittäin useita lääkkeitä. On välttämätöntä, että sekä kuluttajat että hoitoalan työntekijät pystyvät helposti sekä avaamaan lääkepakkauksia että lukemaan ja ymmärtämään pakkausten käyttöohjeita. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tapoja ja välineitä käyttäjäystävällisten lääkepakkausten kehittämiseen. Pakkauksen avattavuus ja luettavuus ovat käytettävyyden ja turvallisuuden tärkeimpiä tekijöitä. Jyväskylän yliopisto vastaa yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa erilaisten lääkepakkausten käytettävyyden arvioinnista. Tässä osatutkimuksessa testihenkilöinä on 15 ikääntynyttä (70-80 v), 15 reumaa sairastavaa ja 15 hoitoalan työntekijää. Pakkauksiin liittyvien käyttäjätarpeiden määrittelyssä käytetään subjektiivisia ja objektiivisia menetelmiä.  Videokuvatulla ääneen ajattelulla selvitetään pakkausten avaamiseen liittyviä ongelmia ja pakkausten tärkeimpiä kehittämiskohteita.  Lihasten sähköisen aktiivisuuden (EMG), nivelkulmamittausten ja VAS-janojen avulla selvitetään erilaisten avausliikkeiden edellyttämää lihasvoimaa ja nivelten asentoja sekä pakkausten helppokäyttöisyyttä. Lääkepakkausten luettavuuden arvioinnista vastaa VTT ja uusien pakkausten suunnittelusta Lahden ammattikorkeakoulu. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää yritysten tuotekehityksessä, kun suunnitellaan entistä helppokäyttöisempiä ja turvallisempia lääkepakkauksia.

Tutkimuksen rahoittaja

Tekes

Tutkimusryhmä

Vastuulliset tutkijat

Vanhempi tutkija Raija-Liisa Heiniö raija-liisa.heinio[at]vtt.fi, VTT

Professori Sarianna Sipilä sarianna.sipila[at]jyu.fi, terveystietieden laitos, Jyväskylän yliopisto

Professori Nina Nevala nina.nevala[at]jyu.fi, nina.nevala[at]ttl.fi, Työterveyslaito ja terveystietieden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtori

Erikoistutkija Erja Sormunen erja.sormunen[at]ttl.fi, Työterveyslaitos

Yhteistyötahoja

Työterveyslaitos

VTT, Elina Rusko

Lahden ammattikorkeakoulu

Lääkealan yrityksiä

Back To Top
×Close search
Search