skip to Main Content

Geriatrisen palveluketjun toimivuus ja laatu

Geriatrisen palveluketjun toimivuus ja laatu

Vanhat ihmiset ja heidän omaisensa kokevat palvelujärjestelmän usein monimutkaiseksi ja iäkkäiden tarpeisiinsa huonosti vastaavaksi. Myös hoidon ammatillisessa toteuttamisessa havaitaan usein parantamisen varaa. Riskivanhukset tulisi osata seuloa ja heille tulisi olla tarjolla laaja-alainen geriatrinen arvio hoito- ja kuntoutussuunnitelmineen. Erityisesti vanhusten akuuteissa sairaustiloissa hoidon tulisi järjestyä joutuisasti ja laadukkaasti, jotta toipumiselle ja kotona asumisen jatkumiselle olisi mahdollisimman hyvät edellytykset.

Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten iäkkäille suunnatut palvelut toimivat ja minkälainen niiden laatu on asiakkaan näkökulmasta. Kohteena olevat palvelut ovat ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja terveystarkastukset, kotihoito ja tavallinen palveluasuminen, geriatrinen poliklinikka, terveyskeskussairaalatoiminta, kaupungin erikoissairaanhoito ja ympärivuorokautinen hoiva.

Aineistoina käytetään mm. Tampereen ja Hämeenlinnan terveystarkastustietoja sekä Tampereen kaupungin ja THL:n RAI-tietoja. Tietoja kerätään myös haastattelemalla palvelujen käyttäjiä, henkilöstöä, johtoa ja poliitikkoja.

Tutkimuksen rahoittaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (kilpailutettava tutkimusrahoitus)

Tutkimusryhmä

Vastuullinen tutkija

Professori Jaakko Valvanne, jaakko.valvanne[at]uta.fi, lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto

Tutkijatohtorit

LT Lauri Seinelä, lauri.seinela[at]uta.fi, lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto

Yliopistonlehtori Heini Huhtala, heini.huhtala[at]uta.fi, terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Yliopistonlehtori Tapio Kirsi, tapio.kirsi[at]uta.fi, terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Kliininen opettaja (geriatria) Esa Jämsen, esa.jamsen(at)uta.fi, lääketieteen yksikkö, Tampereen yliopisto

Tohtoriopiskelijat

Elina Mylläri, elina.myllari[at]uta.fi, Iäkkäiden päivystyspotilaiden hoidon laatu

Jukka Rönneikkö, jukka.ronneikko[at]uta.fi, Kotihoidon RAI gerontologisen arvioinnin kohdentamisen työkaluna

Keskeiset julkaisut

Pääkirjoitus, Suomen Lääkärilehti:2011 Hoitoketjut toimiviksi potilaan ketjuiksi

http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2011/SLL322011-2227.pdf

Pääkirjoitus, Suomen Lääkärilehti 2012: Riskivanhukset tulisi tunnistaa paremmin

http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2012/SLL32012-132.pdf

Yhteistyötahoja

Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö (Marja Jylhä ja Päivi Åstedt-Kurki)

Tampereen kaupunki (Eeva Päivärinta)

Hämeenlinnan kaupunki (Ulla Helin)

Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri (Tuuli Löfgren)

THL:n Ikäihmisten palvelut -yksikkö (Harriet Finne-Soveri ja Anja Noro)

Back To Top
×Close search
Search