skip to Main Content

Elinpiiri, liikkuminen ja aistitoiminnot iäkkäillä ihmisillä (LIMO)

Elinpiiri, liikkuminen ja aistitoiminnot iäkkäillä ihmisillä (LIMO)

Elinpiiri, liikkuminen ja aistitoiminnot iäkkäillä ihmisillä (LIMO)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aistitoimintojen osuutta liikkumiskyvyn ongelmiin ja elinpiirin pienenemiseen iäkkäillä henkilöillä. Kyky liikkua ulkona omassa elinpiirissään jalkaisin ja/tai erilaisia kulkuvälineitä käyttäen mahdollistaa iäkkäiden henkilöiden itsenäisen asumisen ollen siten tärkeä hyvän elämänlaadun osatekijä. Elinpiirillä tarkoitetaan sitä alueellista tilaa, jossa ihminen liikkuu sekä eri etäisyyksille tehtyjen matkojen yleisyyttä. Liikkumiskyky arjen erilaajuisissa elinpiireissä kuvaa yksilön resurssien ja ympäristön vaateiden välistä tasapainoa. Heikentyneet aistitoiminnot vaikeuttavat ympäristön havainnointia ja saattavat siten vaikeuttaa iäkkäiden henkilöiden ulkona liikkumista. Jotta iäkkäiden henkilöiden liikkumiskyvyn ongelmia voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti ehkäistä, tarvitaan lisää tietoa liikkumiskyvyn heikkenemisen eri vaiheista sekä iäkkäiden henkilöiden käyttämistä kompensatorisista mekanismeista, joiden avulla he selviytyvät elinpiirissään. Tutkimuksessa hyödynnetään FITSA ja LISPE aineistoja sekä tanskalaista Longitudinal Study of Aging of Danish Twins (LSADT) aineistoa.

Tutkimuksen rahoittajat

Suomen Akatemia, Suomen Kulttuurirahasto

Tutkimusryhmä

Tutkijatohtori

Anne Viljanen, anne.viljanen[at]jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Yhteistyötahoja

Helsingin yliopisto (Prof. Jaakko Kaprio)

University of Southern Denmark (Prof. Kaare Christensen)

Keskeiset julkaisut

Viljanen A, Kulmala J, Rantakokko M, Koskenvuo M, Kaprio J, Rantanen T. Fear of falling and coexisting sensory difficultiees as predictors of mobility decline in older women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2012;67:1230-7.

Back To Top
×Close search
Search