skip to Main Content

Hidastaako säännöllinen harjoittelu tuki- ja liikuntaelimistön vanhenemista? Kansainvälinen yhteistyötutkimus ikääntyvillä urheilijoilla

Hidastaako säännöllinen harjoittelu tuki- ja liikuntaelimistön vanhenemista? Kansainvälinen yhteistyötutkimus ikääntyvillä urheilijoilla

Sarkopenia ja osteoporoosi ovat kasvavia kansanterveysongelmia. Näiden synnyssä keskeinen tekijä on fyysinen passiivisuus. Ikääntyvät urheilijat tarjoavat ekonomisen tavan selvittää pitkäaikaisen fyysisen aktiivisuuden yhteyttä elimistön vanhenemiseen. Tässä projektissa arvioidaan lihaksiston ja luuston mukautumista nopeus-, voima- ja kestävyysharjoitteluun. Projekti on osa kansainvälistä hanketta, joka koostuu pitkittäistutkimuksesta (10-v), kokeellisesta tutkimuksesta ja poikkileikkaustutkimuksesta. Niissä selvitetään erilaisten harjoitusärsykkeiden ja iän yhteyttä 1) lihaksen rakenteeseen, 2) lihassolujen supistumisominaisuuksiin, 3) hypertrofian molekyylitason mekanismeihin, 4) luun rakenteeseen ja 5) keuhkojen virtaus-tilavuusominaisuuksiin ja diffuusiokasiteettiin. Tämä aineistoltaan ja menetelmiltään ainutlaatuinen projekti mahdollistaa pitkäaikaisen harjoittelun hyötyjen ja haittojen kokonaisvaltaisen arvioinnin. Tutkimustiedon avulla voidaan kehittää yleisiä terveysliikuntasuosituksia ja edistää ikääntyvän väestön toimintakykyisyyttä. 

Tutkimuksen rahoittaja

Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkimusryhmä

Tutkijatohtori Marko Korhonen (vastuullinen tutkija), marko.t.korhonen[at]jyu.fi, Gerontologian tutkimuskeskus, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Professori Ari Heinonen, ari.o.heinonen[at]jyu.fi, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Emeritusprofessori Harri Suominen, harri.k.suominen[at]jyu.fi, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tohtorikoulutettava Reeta Kangas, reeta.kangas[at]jyu.fi, Gerontologian tutkimuskeskus, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tohtorikoulutettava Tuuli Suominen, tuulisuominen [at]hotmail.com, Gerontologian tutkimuskeskus, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Yhteistyötahoja

Division of Space Physiology, German Aerospace, Cologne, Germany (Jörn Rittweger)

Institute for Biomedical Research into Human Movement, Manchester Metropolitan University, England (Hans Degens)

Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet , Sweden (Lars Larsson)

School of Medical and Applied Sciences, Central Queensland University, Australia (Peter Reaburn)

Julkaisut

Cheng S, Degens H, Evans M, Cheng SM, Selänne H, Rittweger J, Heinonen A, Suominen H, Strandberg T, Alen M, Korhonen MT. What makes a 97-year-old man cycle 5 000 km a year?  Gerontology  (doi:10.1159/000443390), 2016.

Stenroth L, Cronin NJ, Peltonen J, Korhonen MT, Sipilä S, Finni T. Triceps surae muscle-tendon properties in older endurance- and sprint- trained master athletes and in untrained men. Journal of Applied Physiology 120:63-69, 2016.

Drey D, Sieber CC, Degens H, McPhee J, Korhonen MT, Müller K, Ganse B, Rittweger J. Relation between muscle mass, motor units and type of training in master athletes. Clinical Physiology and Functional Imaging 36:70-76, 2016.

Del Vecchio L, McGregor C, Korhonen MT, Reaburn P. Lower limb muscular strength and power characteristics of masters road cyclists and age-matched sedentary adults. Cazzetta Medicina Italiana (accepted)

Kulmala J-P, Korhonen MT, Kuitunen S, Suominen H, Heinonen A, Mikkola A. Avela J. Which muscles compromise locomotor performance with age? Journal of the Royal Society Interface 11(100): 1-10, 2014.

Ganse B, Degens H, Drey M, Korhonen MT, McPhee J, Müller K, Johannes B, Rittweger J. Impact of age, performance and athletic event on injury rates in master athletics – First results from an ongoing prospective study. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interaction 2014, 14(2), 148-154.

Rantalainen T, Suominen H, Duckham R, Alen M, Heinonen A, Korhonen MT. Tibial and fibular mid-shaft bone traits in young and older sprinters and non-athletic men. Calcified Tissue International 2014, 95(2), 132-140.

Degens  H, Rittweger  Jörn, Parviainen T, Timonen K, Suominen H, Heinonen A, Korhonen MT. Diffusion capacity of the lung in young and old endurance athletes. International Journal of Sport Medicine 2013, 34:1051-1057. 

Korhonen MT, Heinonen A, Siekkinen J, Isolehto J, Alén M, Kiviranta I, Suominen H. Bone density, structure and strength and their determinants in aging sprint athletes. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2012, 44(12): 2340-2349.

Degens H, Korhonen MT. Factors contributing to the variability in muscle aging. Maturitas 2012, 73, 197-201.

Degens H, Maden-Wilkinson TM, Ireland A, Korhonen MT, Suominen H, Heinonen A, Radak Z, McPhee JS, Rittweger J. Relationship between ventilatory function and age in master athletes a sedentary reference population. Age (Dordr.) Jun 35(3), 1007-1015, 2012.

Suominen H. Ageing and maximal physical performance. European Review of Aging and Physical Activity 2011; 8:37-42.

Ireland, A., Korhonen, M., Heinonen, A., Suominen, H., Baur, C., Stevens, S., Degens, H., Rittweger, J. Side-to-side differences in bone strength in master jumpers and sprinters. Journal Musculoskeletal and Neuronal Interactions 2011; 11(4): 298-305.

Back To Top
×Close search
Search