skip to Main Content

Aktiivisena vanheneminen – resilienssi ja ulkoinen tuki toiminnanvajauksia modifioivina tekijöinä (AGNES) / Taina Rantanen

Aktiivisena vanheneminen – resilienssi ja ulkoinen tuki toiminnanvajauksia modifioivina tekijöinä (AGNES) / Taina Rantanen

Tämän tutkimuksen tarkoitus on kehittää aktiivisena vanhenemisen arviointimenetelmä ja sen jälkeen tutkia, mitkä seikat ennustavat aktiivisena vanhenemista. Hanke toteutetaan vuosina 2016 – 2021. Tutkimuksessa toteutetaan aktiivisena vanhenemista edistävä neuvontainterventio ja testataan sen vaikuttavuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. Tutkimuksen taustalla on havainto, että aktiivisena vanhenemisen tutkimus tarvitsee käsitteellistä kehittämistä edistyäkseen. Hankkeessa kerätään noin tuhannen 75-, 80- ja 85-vuotiaan henkilön aineisto. Tästä kohortista rekrytoidaan 200 henkilöä neuvontainterventioon.

Rahoittajat
Suomen Akatemia ja Euroopan tutkimusneuvosto

Vastuullinen tutkija
Professori Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Tutkimuksen sivut

Back To Top
×Close search
Search