skip to Main Content

Kes­kus­tel­laan työs­sä jat­ka­mi­ses­ta työ­pai­koil­la

  • 18.9.2018

Jyväskylän yliopiston JATKIS-hankkeessa on kehitetty yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa käytännönläheinen työkalu, jonka avulla työntekijät ja työnantajat voivat kartoittaa ja suunnitella ikääntyvän työntekijän työtä eläkeiän lähestyessä ja jopa sen jälkeen. Vuosittain useat ikääntyvät työntekijät lähestyvät urallaan vaihetta, jolloin omaa eläkkeelle siirtymistä ja…

Read more..

GEREC on mukana Jyväskylän yliopiston Tutkijoiden yössä 28.9.2018

  • 14.9.2018

Tervetuloa tieteen ja tutkimuksen juhlaan! Tutkijoiden yötä 2018 vietetään jälleen Jyväskylän yliopistossa 28.9. yhtä aikaa 11 muun paikkakunnan ja koko Euroopan kanssa. Koko päivän kestävä tapahtuma juhlistaa tiedettä ja tutkijoita esimerkiksi erilaisissa työpajoissa, paneelikeskusteluissa ja näyttelyissä. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa…

Read more..

Tutkimusuutinen: Entistä useampi hollantilainen muistisairas jää kotiin ilman apua

  • 13.9.2018

Samoin kuin monen maan hoivapolitiikka, hollantilainen hoivapolitiikka on viime vuosikymmeninä pyrkinyt vähentämään iäkkäiden ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa ja kotihoitoa sekä lisäämään omaisten tarjoaman avun ja hoivan määrää. Jälkimmäiseen on pyritty muun muassa erilaisella sääntelyllä ja rahallisilla korvauksilla. Muistisairaat ja henkilöt, joilla kognitio…

Read more..

Ge­ron­to­lo­gian ke­sä­kou­lu haas­taa ikään­ty­mi­sen tut­ki­jat poh­ti­maan omaa roo­li­aan vies­tin­nän ja vai­kut­ta­mi­sen sa­ral­la

  • 28.8.2018

Kesäkoulun ensimmäisen päivän ohjelman aloittaa alustukset tutkimuksen viestinnästä ja vaikuttamisesta.  Päivän avaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Hän valottaa puheenvuorossaan sitä, miten kansanedustaja hyödyntää tutkimustietoa työssään. Tutkijan roolista viestijänä ja vaikuttaja alustaa gerontologian professori Marja Jylhä Tampereen yliopistosta. Alustajina ovat lisäksi YLE…

Read more..

Tutkimusuutinen: Ikään­ty­mi­seen liit­ty­vä li­has­voi­man las­ku saat­taa al­kaa nai­sil­la jo vaih­de­vuo­sivai­hees­sa

  • 23.8.2018

- Menopaussiin liittyvät hormonaaliset muutokset vaikuttavat laajasti naisten elimistöön, toteaa tohtorikoulutettava Dmitriy Bondarev. Tutkimustulosten mukaan naisten lihasvoima ja voimantuottoteho olivat vaihdevuosien jälkeen alhaisemmat kuin esivaihdevuosivaiheessa tai sitä seuraavassa vaihdevuosien siirtymävaiheessa olevien naisten. - Näyttää siltä, että ikääntymiseen liittyvä lihasten suorituskyvyn…

Read more..

Moniammatillinen ja moderni sote

  • 16.8.2018

Iäkkään potilaan hoidon suunnittelu edellyttää hänen kokonaistilanteensa selvittämistä, sillä ajankohtaisen terveysongelman rinnalla iäkkäillä potilailla on usein pitkäaikaissairauksia, geriatrisia oireyhtymiä (kuten muistisairaudet, vajaaravitsemus, kaatuilu ja gerastenia l. frailty), lääkehaittoja ja oireita, jotka vaikuttavat ennusteeseen, toipumiseen ja kuntoutumiseen. Myös sosiaalinen tilanne ja…

Read more..

Tutkimusuutinen: Voi­ma­har­joit­te­lu ja lii­kun­ta­mo­ti­vaatio kul­ke­vat käsi kä­des­sä

  • 13.7.2018

Voimaharjoittelulla voidaan ylläpitää ja kehittää lihasvoimaa ja toimintakykyä ikääntyessä, ja sitä suositellaankin ikääntyneille vähintään kahdesti viikossa. Kuitenkin vain harva ikääntynyt harjoittaa lihaskuntoaan terveyden kannalta riittävästi. Liikkumattomuudella on epäsuotuisia yhteyksiä myös psyykkiseen toimintakykyyn. Tutkimuksessa selvitettiin yhdeksän kuukauden mittaisen ohjatun voimaharjoittelujakson vaikutuksia…

Read more..

Milla Saajanaho: Edessa loistava tulevaisuus?

  • 1.12.2014

Mielekkään elämän eläminen tässä hetkessä on vaikeaa, jos uskoa tulevaisuuteen ei ole. Niinpä toivoisi, että myös vanhuudessa ihmiset uskoisivat huomiseen päivään ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Kun kerron tutkivani iäkkäiden ihmisten tavoitteita, tyypillinen vastareaktio on kysymys: ”onko niitä?”. Intuitiivisesti monet tuntuvat…

Read more..

Jari Pirhonen: Hyvää päivää!

  • 26.9.2014

Juttelin viime syksynä eräässä geriatrisessa sairaalassa yli yhdeksänkymmentävuotiaan naispotilaan kanssa. Tutkijana käänsin keskustelua osaston ”asuinkelpoisuuden” suuntaan, sillä monet vanhat ihmiset odottavat sairaalassa pitkäaikaishoitopaikkaa jopa yli vuoden ajan. Jossakin vaiheessa keskustelukumppanini sanoi kyseisen osaston olevan hyvä osasto. Aiemmin hän oli ollut…

Read more..

Taina Rantanen: Kyynelverenpisara

  • 7.8.2014

Tapasin tänä kesänä puutarhamyymälässä ihanan vanhan rouvan, jonka kanssa vertailimme kyynelverenpisaran taimia. Hän kertoi, että hänellä oli aikoinaan iso kyynelverenpisara, joka talvehti kerrostalon rapussa ja vietti kesät mökin portaiden pielessä. Aviomiestä oli harmittanut kuljettaa vuosi vuodelta kasvanutta kukkaa autolla edestakaisin…

Read more..
Back To Top
×Close search
Search