Siirry pääsisältöön

Jyväskylän yliopisto

Aktiivisena vanheneminen, elinpiiri ja liikunta

 • How far is too far? Objectively measured and perceived environmental barriers and facilitators and outdoor mobility of community-dwelling older people / Kirsi E Keskinen (väitöskirjahanke)
 • Ulkoympäristön piirteet osallisuuden, autonomian ja elämänlaadun ennustajana vanhuudessa / Merja Rantakokko
 • Adaptive response of aging bone to physical exercise: hip fracture patients and master athletes as a research model./ Tuuli Suominen (väitöskirjahanke)
 • Role of psychological characteristics and physical activity in neuromuscular functioning among middle-aged women / Dmitriy Bondarev
  (väitöskirjahanke)

Terveys, toimintakykyisyys ja biologinen vanheneminen

Tampereen yliopisto

Aktiivisena vanheneminen, elinpiiri ja liikunta

 • Paikoillaan vanheneminen, kokemuksellinen toimintakyky ja ympäristö / Suvi Fried (väitöskirjahanke)

Terveys, toimintakyky ja biologinen vanheneminen

 • Successful ageing / Lily Nosraty
 • Pitkäaikaissairauksien ja monisairastavuuden merkitys hyvin vanhojen ihmisten elämässä / Pauliina Halonen (väitöskirjahanke)
 • Onko nopea pitkäikäisyyden yleistyminen lisännyt vai vähentänyt toimintakykyisiä elinvuosia? Tutkimus vanhoista vanhimpien toimintakyvyn kehityksestä sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan 2000-luvulla / Linda Enroth
 • Epigeneettinen epidemiologia; Vanhenemisen biomarkkerit / Laura Kananen

Elämänkulku ja toimijuus

 • Terveys ja hyvinvointi 60–69-vuotiailla tamperelaisilla / Johanna Surakka (väitöskirjahanke)
 • Ikä ja kuoleman läheisyys vanhojen ihmisten sairaalan ja pitkäaikaishoidon käytön ja kustannusten määrittäjinä vuodesta 1998 vuoteen 2013 / Leena Forma

Palvelut, hoiva ja politiikka

 • Muistisairaiden hoito kolmessa Euroopan maassa – missä ihmisiä hoidetaan ja muutokset 20 viime vuoden aikana / Mari Aaltonen
 • Toimintakyky ja kuntoutus ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa henkilökunnan, asukkaiden ja omaisten kokemana / Vilhelmiina Lehto (väitöskirjahanke)
 • Kaksin yksin: yksinäisyys ikääntyvän omaishoitopariskunnan kokemana / Marjut Lemivaara (väitöskirjahanke)
 • Hyvä elämä vanhojen ihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa: mitä asukkaat voivat tehdä ja olla / Jari Pirhonen
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae