Siirry pääsisältöön

Tervaskannot 90+ on kaikkein vanhimpien tamperelaisten elämäntilanteeseen ja terveyteen kohdistuva laaja monivuotinen tutkimushanke. Tutkimusta tehdään, koska yli 90-vuotiaat ovat nopeimmin kasvava ikäryhmä Suomessa ja heidän tilanteestaan tarvitaan lisää tietoa. Tuloksista kerrotaan päätöksentekijöille valtakunnallisesti ja Tampereella. Niitä käytetään myös lääkärien sekä muiden terveys- ja sosiaalialan asiantuntijoiden koulutuksessa. Tavoitteena on parantaa vanhojen asemaa ja palveluita niin, että elämä olisi hyvää loppuun saakka.

Tutkimuksessa on vuosien varrella koottu monenlaista aineistoa. Keväällä 2018 toteutettiin uusin ja jo yhdeksäs postikysely. Jokainen vuonna 1928 tai sitä aiemmin syntynyt tamperelainen sai postissa kyselylomakkeen.

Tutkimuksen johtaja on gerontologian professori, lääketieteen tohtori Marja Jylhä, marja.jylha@tuni.fi, puh. 040 588 9100.

Tervaskannot 90+ (englanniksi Vitality 90+) on pitkäikäisyyteen ja vanhoista vanhimpiin kohdistuva monitieteinen tutkimuskokonaisuus. Sen lähtökohtana on väestörakenteen nopea muutos ja todellisen pitkäikäisyyden yleistyminen. Yli 90-vuotiaiden määrä Suomessa on parissakymmenessä vuodessa viisinkertaistunut ja vuoteen 2060 mennessä heitä on liki neljännesmiljoona. TK 90+- tutkimuksen käynnistivät  professorit Antti Hervonen ja Marja Jylhä vuonna 1995. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

  • Vanhoista vanhimpien terveyden ja toimintakyvyn kehitys
  • Palvelut ja epävirallinen apu
  • Pitkäikäisten ihmisten elämäntilanne ja elämän kokeminen
  • Pitkän iän ennustajat
  • Vanhenemisen biologinen tausta

Aineistoja on koottu useilla menetelmillä:

  • Toistuvat postikyselyt kaikille 90+- ikäisille tamperelaisille jo viitenä vuonna, sitä ennen kyselyt kotona asuville kolmena vuonna
  • Terveyshaastattelut ja toimintakykytutkimukset
  • Verinäytteet
  • Elämäntarinahaastattelut
  • Rekisteritiedot palvelujen käytöstä

Tutkimuksen tuloksia on raportoitu sadoissa julkaisuissa sekä suomeksi että englanniksi. Niistä kerrotaan säännöllisesti poliittisille ja sosiaali- ja terveysalan päättäjille. Tutkimuksen piirissä on tehty kuusi tohtorinväitöskirjaa. Tuloksista kerrotaan usein myös sanoma- ja aikakauslehdissä sekä radiossa ja televisiossa. Niitä käytetään lääkäreiden sekä muiden sosiaalija terveysalan asiantuntijoiden koulutuksessa, jotta he työssään ymmärtäisivät tämän ikäryhmän tilanteen ja tarpeet ja osaisivat toimia oikein.

Tutkimus on ainutlaatuinen ja tunnettu kansainvälisestikin. Maailmassa ei ole muita tutkimuksia, joista voisi yhtä luotettavasti ja pitkältä ajalta saada tietoa kaikkein vanhimman ikäryhmän tilanteen kehityksestä. Jokaisen kyselyn saajan vastaus tarvitaan, jotta tutkimus tälläkin kerralla antaisi pätevää tietoa.

Marja Jylhä, gerontologian professori, LT, tutkimuksen vastuullinen johtaja

Antti Hervonen, gerontologian emeritusprofessori, LT, tutkimuksen toinen perustaja

Mikko Hurme, immunologian emeritusprofessori, LT, tutkimuksen biologisen osan johtaja

Linda Enroth, tutkijatohtori, TtT vuoden 2018 kyselyn vastuuhenkilö

Mari Aaltonen, tutkijatohtori, TtT

Kirsi Lumme-Sandt, dosentti, yliopistonlehtori, FT

Kristina Tiainen, dosentti, TtT

Lily Nosraty, MSc, tutkijatohtori

Pauliina Halonen, väitöskirjatutkija, TtM

Tapio Nevalainen, väitöskirjatutkija

Laura Kananen, tutkijatohtori, FT

Jani Raitanen, tilastotieteen ja tiedostojen käsittelyn asiantuntija, FM

Lumme-Sandt Kirsi. Ikäihmiset ja lääkkeiden käytön moninaiset maailmat. Acta Universitatis Tamperensis 900. Tampere University Press 2002 (http://acta.uta.fi/teos.php?id=7498)

Jolanki Outi. Fate or Choice? Talking about age and health. Acta Universitatis Tamperensis 1434. Tampere University Press 2009. (http://acta.uta.fi/teos.php?id=11236)

Goebeler Sirkka. Health and Illness at the Age of 90. Acta Universitatis Tamperensis 1484. Tampere University Press 2009. (http://acta.uta.fi/teos.php?id=11265)

Uotila Hanna. Vanhuus ja yksinäisyys. Acta Universitatis Tamperensis 1651. Tampere University Press 2011. (http://acta.uta.fi/teos.php?id=1000035)

Lisko Inna. Obesity in the Oldest Old : Associations of body mass index and waist circumference with physical functioning and mortality. Acta Universitatis Tamperensis 2267. Tampere University Press 2017. (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0399-0)

Enroth Linda. Social inequality in the health of the oldest old : Socioeconomic differences in health, functioning, mortality and long-term care use in the population aged 90+. Acta Universitatis Tamperensis 2335. Tampere University Press 2017. (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0599-4)

Hoogendijk, E. O; van der Noordt, M; Onwuteaka-Philipsen, Bregje D; Deeg, Dorly J.H; Huisman, M; Enroth, L; Jylhä; M. Sex differences in healthy life expectancy among nonagenarians: A multistate survival model using data from Vitality 90+ study. Experimental Gerontology 116 (2019) 80-85. DOI: 10.1016/j.exger.2018.12.015

Tuominen, Katariina & Pirhonen, Jari (2019). Who would take a 90-year-old? Community-dwelling nonagenarians’ perceptions of social relationships. International Journal of Ageing and Later Life, Advance access. DOI: http://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.18387

Enroth L, Aaltonen M, Raitanen J, Nosraty L & Jylhä M 2017. Does use of long-term care differ between occupational classes among the oldest old? Vitality 90+ Study. European Journal of Ageing. DOI: 10.1007/s10433-017-0445-0

Kauppi M, Raitanen J, Stenholm S, Aaltonen M, Enroth L & Jylhä M 2017. Predictors of long-term care among nonagenarians: the Vitality 90 + Study with linked data of the care registers. Aging Clinical and Experimental Research. DOI: 10.1007/s40520-017-0869-6

Nosraty L, Pulkki J, Raitanen J, Enroth L & Jylhä M 2017. Successful Aging as a Predictor of Long-Term Care Among Oldest Old: The Vitality 90+ Study. Journal of Applied Gerontology. DOI: 10.1177/0733464817716968

Lisko Inna, Tiainen Kristina, Raitanen Jani, Jylhävä Juulia, Hurme Mikko, Hervonen Antti, Stenholm Sari. (2017). Body Mass Index and Waist Circumference as Predictors of Disability in Nonagenarians: The Vitality 90+ Study. Journals of Gerontology A 72 (11), 1569–1574.

Halonen Pauliina, Enroth Linda, Jylhä Marja, Tiainen Kristina. (2017). Pitkäaikaissairaudet ja monisairastavuus hyvin vanhoilla sekä niiden yhteys toimintakykyyn ja itse arvioituun terveyteen-Tervaskannot 90+ -tutkimus. Gerontologia 31 (4), 269-281.

Tiainen Kristina, Raitanen Jani, Vaara Elina, Hervonen Antti, Jylhä Marja. (2015). Longitudinal changes in mobility among nonagenarians: the Vitality 90+ Study. BMC Geriatrics 15 (124), -:124.

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Lehtimäki T, Jylhävä J, Hurme M, Jylhä M. Cardiometabolic and Inflammatory Biomarkers as Mediators between Education Level and Functioning at the Age of 90 Years. The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 70. doi: 10.1093/gerona/glv105.

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Nosraty L, Jylhä M. Is Socioeconomic Status a Predictor of Mortality in Nonagenarians? The Vitality 90+ Study. Age and Ageing 44: 123-129, 2015.

Nosraty L, Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Jylhä M. Do Succesful Agers Live Longer? The Vitality 90+ Study. Journal of Ageing and Health 27 (1), 35-53, 2015.

Lisko I, Stenholm S, Raitanen J, Hurme M, Hervonen A, Jylhä M, Tiainen K. Association of Body Mass Index and Waist Circumference With Physical Functioning: The Vitality 90+ Study. The Journals of Gerontology. Series A, Biological Scineces and Medical Sciences, 70 (7), 885-91.

Tiainen K, Luukkaala T, Hervonen A, Jylhä M. Predictors of mortality in men and women aged 90 years and older: nine-year follow-up. Age & Ageing 42:468-475, 2013.  doi:10.1093/ageing/aft030t PubMed

Enroth L, Raitanen J, Hervonen A, Jylhä M. Do socioeconomic health differences persist in nonagenarians. J Gerontol Psych Sci Soc Sci. 68(5):837-847, 2013. doi: 10.1093/geronh/gbt067

Lisko I, Tiainen K, Stenholm S, Luukkaala T, Hurme M, Lehtimäki T, Hervonen A, Jylhä M. (2013). Are body mass index, waist circumference and waist-to-hip ratio associated with leptin in 90-year-old people? European Journal of Clinical Nutrition 67 (4), 420-2.

Galenkamp H, Deeg DJH, Huisman M, Hervonen A, Braam AW, Jylhä M. Is self-rated health still sensitive for changes in disease and functioning among nonagenarians? J Gerontol Psych Sci Soc Sci   68(5):848-858. 2013. doi: 10.1093/geronh/gbt067

Jylha M. Enroth L and Luukkaala T.  Trends of functioning and health in nonagenarians- the Vitality 90+ Study. In Robine JM, Jagger C, Crimmins E. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, vol 33, 2013 ”Healthy Longevity”. Springer Publishing Company, pp- 313-332

Helminen S, Sarkeala T, Enroth L, Hervonen A, Jylhä M. Vanhoista vanhiimpien terveys ja elämätilanne. Tuloksia vuoden 201 Tervskannot 90+- tutkimuksesta. Gerontologia 26(3):162-171, 2012

Vuorisalmi M, Sarkeala T, Hervonen A, Jylhä M. Among nonagenarians, congruence between self-rated health and proxy-rated health was low but both predicted mortality. J Clin Epidemiol 65:553-559, 2012, doi: 10 1016/jclinepi.2011.11001

Jylhävä J, Jylhä M, Lehtimäki T, Hervonen A, Hurme M. Circulating cell-free DNA is associated with mortality and inflammatory markers in nonagenarians. Exp Gerontol 47(5);372-8,Epub 2012 Mar 3, PMID:22406558

Lisko I, Tiainen K, Stenholm S, Luukkaala T, Hurme M, Lehtimäki T, Hervonen A, Jylhä M. Inflammation, adiposity and mortality in the oldest old. Rejuvenation Research 15(5):445-452, 2012. DOI:10.1089/rej.2011.1310. Epub 2012 Sep 21

Nosraty L, Hervonen A, Jylhä M. Is there successful aging for nonagenarians? Vitality 90+ study. Journal of Aging Research, 2012;2012:868797. doi:10.1155/2012/868797. Epub 2012 Oct 16. PubMed PMID: 23125931

Sarkeala T, Nummi T, Vuorisalmi M, Hervonen A, JylhäM. Disability trends among nonagenarians in 2001-2007: Vitality 90 study. Eur J Ageing 8 (2): 87-94, 2011 DOI 10.1007/s10433-011-0188-2.

Jylhävä J, Kotipelto T, Raitala A, Jylhä M, Hervonen A, Hurme M. Ageing is associated with quantitative and qualitative changes in circulating cell-free DNA: The Vitality 90+ Study. Mech Ageing Dev 132:20-26, 2011, epub ahead of printing doi:10.1016/j.mad.2010.11.001

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae