Siirry pääsisältöön

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell) on ikääntyvän väestön hyvinvointiin keskittyvä tutkimushanke. Sen lähtökohtana ovat ikääntyvien omat käsitykset hyvinvoinnista sekä tiivis yhteistyö järjestötoimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on tuottaa sosiaalisesta hyvinvoinnista uutta tietoa, jota kunnat, järjestöt ja muut toimijat voivat käyttää ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on herättää keskustelua sosiaalisen hyvinvoinnin eri merkityksistä ja tuoda esiin vanhuuden moninaisuutta ja ikäihmisten erilaisia elämäntilanteita.

Hankkeen aineisto kerätään toteuttamalla ryhmäkeskusteluja, yksilöhaastatteluja ja seurantahaastatteluja ikääntyvien ihmisten kanssa. Lisäksi toteutetaan postikysely, jonka avulla saadaan tietoa keskusteluissa ja haastatteluissa esiin tulleiden hyvinvoinnin osatekijöiden yleistettävyydestä laajemmin ikääntyvään väestöön.

Tutkimuksen rahoittaja
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Tutkijaryhmä
Vastuullinen johtaja Marja Jylhä, marja.jylha@tuni.fi, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Tampereen yliopisto

Vastuullinen johtaja Outi Jolanki, outi.jolanki@tuni.fi, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Tampereen yliopisto

Tutkija Kristina Tiainen, kristina.tiainen@tuni.fi, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkija Päivi Ahosola, paivi.i.ahosola@tuni.fi, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkija Katariina Tuominen, katariina.tuominen@tuni.fi, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

SoWellin kotisivut: https://projects.tuni.fi/sowell/

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae