Siirry pääsisältöön
Tutkijat ja heidän tutkimusintressinsä AGNES-tutkimuksessa

Vastaava tutkija

Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori

 • Ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen, aktiivisena vanheneminen, elämänkulku, yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, liikunta, epidemiologia, satunnaistetut kokeet, pitkäikäisyys

Tutkijaryhmä

Katja Kokko Psykologian dosentti (elämänkaaripsykologia), PsT, tutkimusjohtaja

 • Psykologinen ja emotionaalinen hyvinvointi ja niiden yhteydet aktiivisena vanhenemiseen ja fyysiseen toimintakykyyn.

Erja Portegijs Yliopistotutkija, FT

 • Yksilöön ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteydet ikääntyvien aktiivisuuteen ja liikkumiseen.

Timo Rantalainen Yliopistotutkija, LitT

 • Kävelydynamiikan ja fyysisen aktiivisuuden mittaaminen puettavilla sensoreilla.

Mary Hassandra Yliopistotutkija

 • Käyttäytymismuutoksiin pyrkivän intervention kehittäminen, soveltaminen ja arvioiminen elämänkulussa

Anne Viljanen Yliopistonlehtori, TtT, Dosentti

 • Aistitoiminnot ja niiden yhteys aktiivisena vanhenemiseen.

Merja Rantakokko Gerontologian dosentti, TtT, Tutkijatohtori

 • Tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet liikuntaan, ympäristön ja yksilön vuorovaikutus ja hyvinvointi

Milla Saajanaho Tutkijatohtori, TtT, KM

 • Resilienssi, aktiivisena vanheneminen ja psykologinen hyvinvointi

Laura Karavirta Tutkijatohtori, LitT

 • Fyysinen aktiivisuus ja sydämen syke terveyden ja suorituskyvyn tekijöinä.

Katja Pynnönen Tutkijatohtori, TtT

 • Aktiivinen elämänote, koettu hyvinvointi, tavoitteet, motivaatio, autonomian tukeminen, vuorovaikutus

Johanna Eronen Tutkijatohtori, TtT

 • Iäkkäiden henkilöiden terveyden lukutaito

Anu Tourunen Tutkijatohtori, PsT

 • Mielen ja kehon välinen vuorovaikutus; sydämen sykkeen yhteys hyvinvointiin ja kognitiiviseen suoriutumiseen, psykologinen ja fyysinen resilienssi.

Eeva Aartolahti Tutkijatohtori, TtT

Timo Törmäkangas Tilastotieteen tutkijatohtori

 • IRT-mallien soveltaminen mittarin kehityksessä.

Inna Lisko Tutkijatohtori, FT

 • Fyysinen ja kognitiivinen terveys

Pia Laukkanen Lääkäri, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Kansainvälinen yhteistyö

Timo Hinrichs senioritutkija, lääkäri, Baselin yliopisto, Sveitsi

 • Aktiivisena vanhenemisen ja valtimon jäykkyyden väliset yhteydet

Tohtorikoulutettavat

Kirsi Keskinen Projektitutkija, DI, KTM

 • Ulkona liikkuminen, ympäristögerontologia, paikkatietoanalyysit

Lotta Palmberg Tohtorikoulutettava, TtM, th

 • Väsyvyys, uni, fyysinen aktiivisuus ja tyydyttämätön liikunnantarve

Sini Siltanen Tohtorikoulutettava

 • Psykologisen resilienssin, fyysisen toimintakyvyn sekä osallistumisen autonomian yhteydet aktiivisena ikääntymiseen.

Heidi Skantz Tohtorikoulutettava, TtM

 • Kävelykyky, kävelyn modifikaatiot, tyydyttymätön liikunnantarve ja aktiivinen vanheneminen

Muu tutkimusryhmä

Markku Kauppinen Projektitutkija, tilastotieteilijä, YTK

Eeva-Maija Palonen Projektitutkija, TtM, ft

 • Tutkimuskoordinaattori

Niina Kajan Projektitutkija, LitM

 • Projektihallinto ja viestintä
Palaa ylös
×Sulje haku
Hae