Ikääntymisen tutkimus

Tutkimusjulkaisut

Tutkimuksen pääpainoalueet


Terveys, toimintakyky ja pitkäikäisyys

 

Ikääntyminen ja liikunta

 

Biologinen vanheneminen

 

Vanheneminen ja elämänkaarikehitys

 

Ikääntyvien ihmisten asema ja toimijuus

 

Hoiva ja palvelut