Ajankohtaista

Gerontologian professori Marja Jylhä sai Eeva Jalavisto -palkinnon
Societas Gerontologica Fennica ry:n vuoden 2018 Eeva Jalavisto -palkinnon saaja on professori Marja Jylhä.
Tutkimusjulkaisu: Epigeneettinen kello kertoo, oletko ikäistäsi vanhempi
Biologinen ikääntyminen etenee yksilöllisesti. Tuoreessa Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin ikääntyviä naiskaksosia tutkimalla yhteisen perimän ja jaettujen ympäristötekijöiden suuri vaikutus biologiseen ikään.
Tutkimushanke: Miten persoonallisuus ennustaa liikunnallista elämää?
PATHWAY-tutkimushankkeessa selvitetään liikuntatottumuksiin liittyviä yksilöllisiä tekijöitä
Pohjoismainen gerontologiapalkinto professori Taina Rantaselle
Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantaselle on myönnetty pohjoismainen gerontologiapalkinto (Sohlberg-palkinto) tunnustuksena ansiokkaasta gerontologian alan tutkimustyöstä.
Luentosarja: Studia Generalia Tampereella
Tänä keväänä Tampereella kuullaan tutkimuksen näkökulmia ikääntymiseen ja vanhuuteen GEREC:n tutkijoiden järjestämässä kaikille avoimessa yleisöluentosarjassa. Tämä monitieteinen luentosarja esittelee Tampereen yliopistossa tehtävää ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyvää tutkimusta. Eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat luentosarjassa alan tutkimuksen ajankohtaisia teemoja ja kysymyksiä omien tutkimushankkeidensa näkökulmista. Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Luennot pidetään keskiviikkoisin klo 16.00–17.30 Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen Väinö Linna salissa (Kalevantie 5). Poikkeuksena 18.4 luento, joka pidetään Tampereen yliopiston Päätalolla salissa D10b (Kalevantie 4).Luentosaleihin on esteetön pääsy. Tervetuloa!
Tutkimusjulkaisu: Vanhan ihmisen muistiongelmia voidaan testata sairaalassa helposti
Vanhojen, sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten muistiongelmia tai sekavuustilaan viittaavia tarkkaavaisuuden häiriöitä voidaan havaita yksinkertaisilla testeillä, todettiin Tampereen yliopiston tutkimuksessa. Sairaalassa ei usein huomata vanhan ihmisen muistiongelmia tai tarkkaavaisuuden häiriöitä. Ne kuitenkin haittaavat toimintakykyä ja hidastavat toipumista muista sairauksista.
Tutkimusjulkaisu: Diabetes ei lisännyt varhaista eläkkeelle siirtymistä
Suomalaistutkimuksessa seurattiin diabetesta ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvaa työvuosien menetystä läpi työuran lähes 13 000 henkilön keskuudessa.
Tiedote: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry: www.gerontologia.fi
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry (KaVa) on gerontologian alan tutkijoille ja toimijoille tarkoitettu tieteellinen yhdistys. Yhdistyksen verkkosivut ovat uudistuneet ja löydät ne osoitteesta www.gerontologia.fi. Sivuilla on yhdistyksen toimihenkilöiden ja Gerontologia-lehden päivitetyt yhteystiedot sekä KaVan blogi (www.gerontologia.fi/blogi/kavan-blogi).
Tutkimusuutinen: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) on yksi Suomen Akatemian vuosina 2018–2025 rahoittamista tutkimuksen huippuyksiköistä
Se koostuu yli 20 sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijasta Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoista. Yksikön tutkimusryhmiä vetävät Teppo Kröger, Sirpa Wrede, Marja Jylhä, Outi Jolanki ja Sakari Taipale.
Väitös 16.2.: Verenkierron mikroRNAt viestivät terveydentilasta ja suorituskyvystä
FM Reeta Kankaan gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja ”Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance” tarkastettiin 16.2.2018 Jyväskylän yliopistossa.
Tutkimusjulkaisu: Suurin osa keski-ikäisistä voi mieleltään hyvin
Keski-ikäisten mielen hyvinvoinnin kehityspolut ovat erilaisia. Tuoreessa julkaisussa arvioitiin mielen hyvinvointia monipuolisesti ottamalla huomioon yleinen tyytyväisyys elämään sekä psykologinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Psykologiseen hyvinvointiin sisältyy kokemus elämän merkityksellisyydestä ja henkinen kasvu, sosiaaliseen hyvinvointiin taas tunne ympäristön hallinnasta ja hyväksynnästä.
Tutkimusjulkaisu: Lähijärvi ja ympäristön vaihtelevuus houkuttelevat ikääntyneet ulkoliikuntaan
Asuinympäristöllä on merkitystä iäkkäiden ihmisten liikunnalle.
Tutkimusjulkaisu: Vanhuuden aktiivisuutta arvioiva uusi mittari julkaistu
Jyväskylän yliopistossa on kehitetty mittari, jolla voi arvioida iäkkäiden ihmisten aktiivisuutta. Aktiivisuus tarkoittaa oma-aloitteisuutta ja sitä, että itse tekee jotain tärkeinä pitämiensä asioiden eteen.
Naissukupuoli, sairastavuus, yksin asuminen ja lisääntynyt avun saanti ennustivat pitkäaikaishoitoon päätymistä yli 90-vuotiailla henkilöillä
Tämä käy ilmi Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitettiin pitkäaikaishoitoon siirtymistä ennustavia tekijöitä 90 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
Tutkimusjulkaisu: Suurin osa ikääntyneistä asuu kotona hyvin lähelle kuolemaa
Suurin osa suomalaisista ikääntyneistä asuu kotona hyvin lähelle kuolemaa. Yleistynyt pitkäikäisyys saattaa kuitenkin johtaa aiempaa suurempaan pitkäaikaishoidon käyttöön elämän viimeisinä vuosina.
Väitös: 1.12.2017 Sosioekonominen asema määrittää terveyttä myös hyvin vanhoilla
TtM Linda Enrothin gerontologian alaan kuuluvan väitöskirja ”Social inequality in the health of the oldest old : Socioeconomic differences in health, functioning, mortality and long-term care use in the population aged 90+ (Terveyden sosiaalinen eriarvoisuus hyvin vanhoilla : Sosioekonomiset erot terveydessä, toimintakyvyssä, kuolleisuudessa ja pitkäaikaishoidon käytössä 90+ -vuotiailla) tarkastettiin 1.12.2017 Tampereen yliopistossa.
Tutkimusjulkaisu: Voimaharjoittelu edistää ikääntyneiden elämänlaatua ja elämänhallintaa
Voimaharjoittelulla voidaan edistää ikääntyneiden elinympäristöön liittyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan kokemuksia. Tämä havaittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa, joka toteutettiin yhteistyössä Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Neuromuscular Research Centerin kanssa.
Tutkimusjulkaisu: Ikääntyneen elinpiiri kapenee, kun muisti ja tarkkaavaisuus heikkenevät
Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan kognitiivisen toiminnanohjauksen heikentyminen ennustaa ikääntyvien henkilöiden liikkumisaktiivisuuden vähentymistä.
Tutkimusjulkaisu: Yhä useampi tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa viimeisinä elinvuosinaan - eri hoitomuotojen kustannusten vertailu on vaikeaa
Vanhojen ihmisten ympärivuorokautista hoitoa on viime vuosikymmeninä muutettu laitoshoidosta (vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto) tehostettuun palveluasumiseen. Tampereen yliopistossa tutkittiin, kuinka ympärivuorokautisen hoidon käyttö ja kustannukset kahtena viimeisenä elinvuotena muuttuivat vuosina 2002-2013.
Tutkimusjulkaisu: Vaihdevuodet ja estrogeeni vaikuttavat lihasten toimintaan
Menopaussi kiihdyttää kehon erilaisten kudosten ikääntymismuutoksia, joista tunnetuin lienee luuston haurastuminen eli osteoporoosi. Estrogeenin vaikutukset lihaksistoon tunnetaan vielä heikosti. Jyväskylän yliopistossa äskettäin valmistuneessa tutkimuksessa estrogeenin havaittiin säätelevän lihassolujen energia-aineenvaihduntaa ja elinvoimaisuutta.