Ajankohtaista

Tutkimusjulkaisu: Kävelyn mukauttaminen auttaa iäkkäitä ylläpitämään laajaa elinpiiriä
Kävelyn mukauttaminen ei olekaan aina huono asia vaan saattaa auttaa iäkkäitä henkilöitä liikkumaan kodin ulkopuolella ja selviytymään ympäristössä olevista liikkumisen esteistä, kertoo gerontologian dosentti Merja Rantakokko Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksesta.
Geenien ja ympäristön merkitys ikääntymisprosessissa esillä terveystieteiden Tieteen päivässä 11.5.
Terveystieteiden Tieteen päivässä aiheesta puhuu akatemiaprofessori Jaakko Kaprio Suomen molekyylilääketieteen instituutista Helsingin yliopistosta. Luennon otsikkona on ”Genes, behavior and aging”. Luento järjestetään klo 8.40-9.50 Ruusupuistossa.
Ovatko vanhat ihmiset nuortuneet? Akatemiarahoitusta nykyvanhusten toiminnallisen iän tutkimukseen
Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt professori Taina Rantaselle Jyväskylän yliopistoon 450 000 euron rahoituksen tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään, ovatko iäkkäät ihmiset muuttumassa nuoremmiksi. Nelivuotinen tutkimus käynnistyy syyskuun alussa.
Tutkimusjulkaisu: Kognitiivinen toiminnanohjaus on yhteydessä ikääntyneiden elinpiirin laajuuteen
Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan kognitiivinen toiminnanohjaus on yhteydessä ikääntyvien henkilöiden liikkumisaktiivisuuteen elinpiirissään.
Tutkimusjulkaisu: Lihavuus ei heikennä toimintakykyä 90-vuotiailla
Yleinen lihavuus tai keskivartalolihavuus ei ennusta liikkumiskyvyn tai päivittäistoimintojen heikentymistä 90-vuotiailla. Sen sijaan pieni vyötärönympärys naisilla ennusti päivittäistoimintojen heikentymistä. Tämä selvisi Tampereen yliopiston ja Gerontologian tutkimuskeskuksen julkaisemassa tutkimuksessa.
Vanhojen ihmisten ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy yhä enemmän viimeisiin elinvuosiin
Hyvin vanhaksi elävät ihmiset tarvitsevat usein ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa elämänsä loppuvaiheessa. Pitkäikäisyyden yleistyessä yhä useampi elää viimeiset vuotensa hyvin vanhana. Tampereen yliopistossa tutkittiin, miten tämä muutos näkyy ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon käytössä.
Tutkimusjulkaisu: Lähiympäristö motivoi ikääntyneitä liikkumaan
Tuore Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettu tutkimus osoittaa, että kävely-ystävälliseksi suunniteltu ympäristö tukee iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen. Erityisesti liikkumiskyvyn heiketessä on tärkeä, että henkilöt ovat myös tietoisia liikkumiseen houkuttelevista tekijöistä oman kotinsa lähiympäristössä.
Tutkimusjulkaisu: Biologiseen ikääntymiseen ei voi vaikuttaa hormonikorvaushoidoilla
Twin Research and Human Genetics –lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kaikkien solutyyppien biologinen ikääntyminen ei etene samalla tavalla. Tämä voi johtaa erilaisiin ikääntymismuutoksiin kehon eri kudoksissa. Juuri julkaistu tutkimus vahvistaa aiempia havaintoja, joiden mukaan biologinen ikääntyminen etenee yksilöllisesti perintötekijöiden ohjauksessa. Vaihdevuosien yhteydessä käytetty hormonikorvaushoito ei ollut yhteydessä biologiseen ikääntymiseen.
Tutkimusjulkaisu: Estrogeeni selittää vaihdevuosi-ikäisten naisten verenkierron viestimolekyyliprofiilia
Jyväskylän yliopistossa julkaistussa tutkimuksessa todettiin että vaihdevuosi-ikäisten naisten verenkierron viestimolekyyliprofiili on erilainen kuin nuorilla naisilla. Erot viestimolekyylien määrissä ovat yhteydessä verenkierron estrogeenitasoon ja kolesteroliin sekä kehonkoostumukseen ja muihin terveysindikaattoreihin. Tämä mahdollistaa tutkittujen viestimolekyylien käytön terveydentilan arvioinnissa.
Väitös: 17.2.2017 Kävely ylläpitää ikääntyvien elinpiiriä (Tsai)
TtM Li-Tang Tsain gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan ”Walking, physical activity, and life-space mobility among older people” (Iäkkäiden ihmisten kävely, fyysinen aktiivisuus ja liikkuminen elinpiirissä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti, akatemiatutkija Sari Stenholm (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
Tutkimusjulkaisu: Hyvä asuintalon suunnittelu mahdollistaa ikääntyneiden liikkumisen ulkona
Tuore Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettu tutkimus osoittaa, että asuintaloon liittyvät ympäristön esteet, kuten portaat ja painavat ovet, heikentävät mahdollisuuksia liikkua ulkona päivittäin erityisesti ikääntyneillä, joilla on heikentynyt liikkumiskyky. Terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että ikääntyneet pääsevät vaikeuksitta ulos kodistaan.
GEREC:in tutkijat mukana Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (PROMEQ) –konsortiossa
Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen –konsortio kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin: nuoret jotka eivät ole koulutuksessa, työssä eivätkä ammatillisessa harjoittelussa, työmarkkinatuen varassa olevat henkilöt, aikuiset turvapaikan hakijat joilla on oleskelulupa, sekä yli 65-vuotiaat sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjät.
Call for applications for the International Doctoral Programme in Epidemiology, IPPE 2017-2018 cohort now open!
The IPPE programme is currently open for applications: http://www.uta.fi/hes/en/doctoralstudies/ippe/admission/call.html IPPE is an exciting doctoral training and research opportunity for epidemiologists, researchers and public health personnel worldwide. The School of Health Sciences in the University of Tampere, Finland is now inviting applications from qualified candidates to its International Doctoral Programme in Epidemiology (IPPE).
Dementialääkeostojen kustannukset ja Kela-korvaukset kasvoivat vuosina 2000 - 2013
Tehostetun palveluasumisen yleistyminen on siirtänyt dementialääkeostojen kustannuksia iäkkäiden ihmisten itsensä maksettaviksi ja kasvattanut Kelan maksamien korvausten määrää. Muutos on koskettanut etenkin kaikkein vanhimpia, viimeisiä elinvuosiaan eläviä ihmisiä.
Vanhustenhoidossa pitää uskaltaa ottaa myös vastuuta valinnanvapauden korostamisen sijaan
Ensimmäiset luonnokset sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen liittyvästä valinnanvapausmallista on julkistettu. Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön ja Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkijat Jari Pirhonen ja Jutta Pulkki varoittavat valinnanvapauden ylilyönneistä.
Tutkimusjulkaisu: Ikäihmisten yksinäisyys ja alakulo helpottavat ajan myötä
Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa todettiin että yksinäisyys ja alakulo ovat normaaleja reaktioita ikääntymisen mukanaan tuomiin kielteisiin muutoksiin terveydessä ja sosiaalisessa verkostossa, mutta pitkittyessään ne voivat uhata ikääntyneiden ihmisten terveyttä.
Vanha ihminen yksin yhteisössä – tutkimuskohteena tehostettu palveluasuminen. Vanhustenhoidon julkisuuskuvakin voi vähentää vierailuja palvelutaloon
Vanhojen ihmisten yksin kotona asuessaan kokema yksinäisyys ei välttämättä helpotakaan heidän muuttaessaan ympärivuorokautiseen hoitoon, osoittaa Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen yhteistutkimus.
Tutkimusjulkaisu: Vanhojen ihmisten itsemurhariskiä ei usein tunnisteta sote-palveluissa
Hieman yli sata yli 70-vuotiasta suomalaista tekee joka vuosi itsemurhan. Valtaosalla, yli 80 prosentilla heistä, oli yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kahden viimeisen elinvuotensa aikana. Tämä käy ilmi Tampereen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.
Akatemian kärkihankerahoitusta Jyväskylän yliopistoon
Monika von Bonsdorffin (terveystieteiden laitos) pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien eläkkeelle siirtymisen haasteita käsittelevässä hankkeessa kehitetään sovellus, jolla voidaan lisätä yrittäjien tietoutta asiasta, optimoida heidän eläkkeelle siirtymistään ja turvata työpaikkojen säilyminen.
GEREC mukana Jyväskylä yliopiston Tutkijoiden yössä
Tutkijoiden yössä jokainen voi olla tutkija