Ajankohtaista

Tutkimusjulkaisu: Voimaharjoittelu edistää ikääntyneiden elämänlaatua ja elämänhallintaa
Voimaharjoittelulla voidaan edistää ikääntyneiden elinympäristöön liittyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan kokemuksia. Tämä havaittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa, joka toteutettiin yhteistyössä Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Neuromuscular Research Centerin kanssa.
Tutkimusjulkaisu: Ikääntyneen elinpiiri kapenee, kun muisti ja tarkkaavaisuus heikkenevät
Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan kognitiivisen toiminnanohjauksen heikentyminen ennustaa ikääntyvien henkilöiden liikkumisaktiivisuuden vähentymistä.
Yhä useampi tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa viimeisinä elinvuosinaan - eri hoitomuotojen kustannusten vertailu on vaikeaa
Vanhojen ihmisten ympärivuorokautista hoitoa on viime vuosikymmeninä muutettu laitoshoidosta (vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto) tehostettuun palveluasumiseen. Tampereen yliopistossa tutkittiin, kuinka ympärivuorokautisen hoidon käyttö ja kustannukset kahtena viimeisenä elinvuotena muuttuivat vuosina 2002-2013.
Yhä useampi tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa viimeisinä elinvuosinaan - eri hoitomuotojen kustannusten vertailu on vaikeaa
Vanhojen ihmisten ympärivuorokautista hoitoa on viime vuosikymmeninä muutettu laitoshoidosta (vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto) tehostettuun palveluasumiseen. Tampereen yliopistossa tutkittiin, kuinka ympärivuorokautisen hoidon käyttö ja kustannukset kahtena viimeisenä elinvuotena muuttuivat vuosina 2002-2013.
Tutkimusjulkaisu: Vaihdevuodet ja estrogeeni vaikuttavat lihasten toimintaan
Menopaussi kiihdyttää kehon erilaisten kudosten ikääntymismuutoksia, joista tunnetuin lienee luuston haurastuminen eli osteoporoosi. Estrogeenin vaikutukset lihaksistoon tunnetaan vielä heikosti. Jyväskylän yliopistossa äskettäin valmistuneessa tutkimuksessa estrogeenin havaittiin säätelevän lihassolujen energia-aineenvaihduntaa ja elinvoimaisuutta.
Tutkimusjulkaisu: Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon asukkaiden ja siellä toimivien hoitajien käsitykset toimintakyvystä eroavat toisistaan
Vastajulkaistun tutkimuksen tulokset osoittivat, että ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa asuvat vanhat ihmiset ja siellä toimivat hoitajat ymmärtävät ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn eri tavoin.
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry: Gradupalkinto 2017
Tutkimusjulkaisu: Tehostettu harjoittelu lisää ikääntyvien urheilijoiden luuston lujuutta
Suuritehoisella voima-, pikajuoksu- ja hyppelyharjoittelulla voidaan lisätä keski-ikäisten ja iäkkäiden urheilijoiden luuston lujuutta jo varsin lyhyessä ajassa, selviää Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen uudesta tutkimusjulkaisusta.
Tutkimusjulkaisu: Yrittäjä jatkaa yrittäjänä eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin – yrittäjien eläköityminen sukupuolittunutta
Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tutkitaan yrittäjien eläkkeelle siirtymistä kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Tieteellisen tiedon lisäksi tuotetaan myös käytännön sovellus, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä suunnittelemaan eläkkeelle siirtymistään.
Eija Laakkonen akatemiatutkijaksi terveyden tutkimuksen alalle
Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on valinnut syyskuun 2016 haun perusteella 12 uutta akatemiatutkijaa. Jyväskylän yliopistossa kilpaillun rahoituksen, noin 435 000 euroa viisivuotisille hankkeilleen, sai yliopistotutkija Eija Laakkonen liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.
Tutkimusjulkaisu: Kävelyn mukauttaminen auttaa iäkkäitä ylläpitämään laajaa elinpiiriä
Kävelyn mukauttaminen ei olekaan aina huono asia vaan saattaa auttaa iäkkäitä henkilöitä liikkumaan kodin ulkopuolella ja selviytymään ympäristössä olevista liikkumisen esteistä, kertoo gerontologian dosentti Merja Rantakokko Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksesta.
Geenien ja ympäristön merkitys ikääntymisprosessissa esillä terveystieteiden Tieteen päivässä 11.5.
Terveystieteiden Tieteen päivässä aiheesta puhuu akatemiaprofessori Jaakko Kaprio Suomen molekyylilääketieteen instituutista Helsingin yliopistosta. Luennon otsikkona on ”Genes, behavior and aging”. Luento järjestetään klo 8.40-9.50 Ruusupuistossa.
Ovatko vanhat ihmiset nuortuneet? Akatemiarahoitusta nykyvanhusten toiminnallisen iän tutkimukseen
Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt professori Taina Rantaselle Jyväskylän yliopistoon 450 000 euron rahoituksen tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään, ovatko iäkkäät ihmiset muuttumassa nuoremmiksi. Nelivuotinen tutkimus käynnistyy syyskuun alussa.
Tutkimusjulkaisu: Kognitiivinen toiminnanohjaus on yhteydessä ikääntyneiden elinpiirin laajuuteen
Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan kognitiivinen toiminnanohjaus on yhteydessä ikääntyvien henkilöiden liikkumisaktiivisuuteen elinpiirissään.
Tutkimusjulkaisu: Lihavuus ei heikennä toimintakykyä 90-vuotiailla
Yleinen lihavuus tai keskivartalolihavuus ei ennusta liikkumiskyvyn tai päivittäistoimintojen heikentymistä 90-vuotiailla. Sen sijaan pieni vyötärönympärys naisilla ennusti päivittäistoimintojen heikentymistä. Tämä selvisi Tampereen yliopiston ja Gerontologian tutkimuskeskuksen julkaisemassa tutkimuksessa.
Vanhojen ihmisten ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy yhä enemmän viimeisiin elinvuosiin
Hyvin vanhaksi elävät ihmiset tarvitsevat usein ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa elämänsä loppuvaiheessa. Pitkäikäisyyden yleistyessä yhä useampi elää viimeiset vuotensa hyvin vanhana. Tampereen yliopistossa tutkittiin, miten tämä muutos näkyy ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon käytössä.
Vanhojen ihmisten ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy yhä enemmän viimeisiin elinvuosiin
Hyvin vanhaksi elävät ihmiset tarvitsevat usein ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa elämänsä loppuvaiheessa. Pitkäikäisyyden yleistyessä yhä useampi elää viimeiset vuotensa hyvin vanhana. Tampereen yliopistossa tutkittiin, miten tämä muutos näkyy ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon käytössä.
Tutkimusjulkaisu: Lähiympäristö motivoi ikääntyneitä liikkumaan
Tuore Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettu tutkimus osoittaa, että kävely-ystävälliseksi suunniteltu ympäristö tukee iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen. Erityisesti liikkumiskyvyn heiketessä on tärkeä, että henkilöt ovat myös tietoisia liikkumiseen houkuttelevista tekijöistä oman kotinsa lähiympäristössä.
Tutkimusjulkaisu: Biologiseen ikääntymiseen ei voi vaikuttaa hormonikorvaushoidoilla
Twin Research and Human Genetics –lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kaikkien solutyyppien biologinen ikääntyminen ei etene samalla tavalla. Tämä voi johtaa erilaisiin ikääntymismuutoksiin kehon eri kudoksissa. Juuri julkaistu tutkimus vahvistaa aiempia havaintoja, joiden mukaan biologinen ikääntyminen etenee yksilöllisesti perintötekijöiden ohjauksessa. Vaihdevuosien yhteydessä käytetty hormonikorvaushoito ei ollut yhteydessä biologiseen ikääntymiseen.
Tutkimusjulkaisu: Estrogeeni selittää vaihdevuosi-ikäisten naisten verenkierron viestimolekyyliprofiilia
Jyväskylän yliopistossa julkaistussa tutkimuksessa todettiin että vaihdevuosi-ikäisten naisten verenkierron viestimolekyyliprofiili on erilainen kuin nuorilla naisilla. Erot viestimolekyylien määrissä ovat yhteydessä verenkierron estrogeenitasoon ja kolesteroliin sekä kehonkoostumukseen ja muihin terveysindikaattoreihin. Tämä mahdollistaa tutkittujen viestimolekyylien käytön terveydentilan arvioinnissa.