Ajankohtaista

Tiedote: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry: www.gerontologia.fi
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry (KaVa) on gerontologian alan tutkijoille ja toimijoille tarkoitettu tieteellinen yhdistys. Yhdistyksen verkkosivut ovat uudistuneet ja löydät ne osoitteesta www.gerontologia.fi. Sivuilla on yhdistyksen toimihenkilöiden ja Gerontologia-lehden päivitetyt yhteystiedot sekä KaVan blogi (www.gerontologia.fi/blogi/kavan-blogi).
Tutkimusuutinen: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) on yksi Suomen Akatemian vuosina 2018–2025 rahoittamista tutkimuksen huippuyksiköistä
Se koostuu yli 20 sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijasta Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoista. Yksikön tutkimusryhmiä vetävät Teppo Kröger, Sirpa Wrede, Marja Jylhä, Outi Jolanki ja Sakari Taipale.
Väitös 16.2.: Verenkierron mikroRNAt viestivät terveydentilasta ja suorituskyvystä
FM Reeta Kankaan gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja ”Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance” tarkastetaan 16.2.2018 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä professori Carolyn M. Klinge (University of Louisville), USA ja kustoksena akatemiatutkija Eija Laakkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
Tutkimusjulkaisu: Suurin osa keski-ikäisistä voi mieleltään hyvin
Keski-ikäisten mielen hyvinvoinnin kehityspolut ovat erilaisia. Tuoreessa julkaisussa arvioitiin mielen hyvinvointia monipuolisesti ottamalla huomioon yleinen tyytyväisyys elämään sekä psykologinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Psykologiseen hyvinvointiin sisältyy kokemus elämän merkityksellisyydestä ja henkinen kasvu, sosiaaliseen hyvinvointiin taas tunne ympäristön hallinnasta ja hyväksynnästä.
Tutkimusjulkaisu: Lähijärvi ja ympäristön vaihtelevuus houkuttelevat ikääntyneet ulkoliikuntaan
Asuinympäristöllä on merkitystä iäkkäiden ihmisten liikunnalle.
Tutkimusjulkaisu: Vanhuuden aktiivisuutta arvioiva uusi mittari julkaistu
Jyväskylän yliopistossa on kehitetty mittari, jolla voi arvioida iäkkäiden ihmisten aktiivisuutta. Aktiivisuus tarkoittaa oma-aloitteisuutta ja sitä, että itse tekee jotain tärkeinä pitämiensä asioiden eteen.
Naissukupuoli, sairastavuus, yksin asuminen ja lisääntynyt avun saanti ennustivat pitkäaikaishoitoon päätymistä yli 90-vuotiailla henkilöillä
Tämä käy ilmi Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitettiin pitkäaikaishoitoon siirtymistä ennustavia tekijöitä 90 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
Tutkimusjulkaisu: Suurin osa ikääntyneistä asuu kotona hyvin lähelle kuolemaa
Suurin osa suomalaisista ikääntyneistä asuu kotona hyvin lähelle kuolemaa. Yleistynyt pitkäikäisyys saattaa kuitenkin johtaa aiempaa suurempaan pitkäaikaishoidon käyttöön elämän viimeisinä vuosina.
Väitös: 1.12.2017 Sosioekonominen asema määrittää terveyttä myös hyvin vanhoilla
TtM Linda Enrothin gerontologian alaan kuuluvan väitöskirja ”Social inequality in the health of the oldest old : Socioeconomic differences in health, functioning, mortality and long-term care use in the population aged 90+ (Terveyden sosiaalinen eriarvoisuus hyvin vanhoilla : Sosioekonomiset erot terveydessä, toimintakyvyssä, kuolleisuudessa ja pitkäaikaishoidon käytössä 90+ -vuotiailla) tarkastettiin 1.12.2017 Tampereen yliopistossa.
Tutkimusjulkaisu: Voimaharjoittelu edistää ikääntyneiden elämänlaatua ja elämänhallintaa
Voimaharjoittelulla voidaan edistää ikääntyneiden elinympäristöön liittyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan kokemuksia. Tämä havaittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa, joka toteutettiin yhteistyössä Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Neuromuscular Research Centerin kanssa.
Tutkimusjulkaisu: Ikääntyneen elinpiiri kapenee, kun muisti ja tarkkaavaisuus heikkenevät
Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan kognitiivisen toiminnanohjauksen heikentyminen ennustaa ikääntyvien henkilöiden liikkumisaktiivisuuden vähentymistä.
Tutkimusjulkaisu: Yhä useampi tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa viimeisinä elinvuosinaan - eri hoitomuotojen kustannusten vertailu on vaikeaa
Vanhojen ihmisten ympärivuorokautista hoitoa on viime vuosikymmeninä muutettu laitoshoidosta (vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto) tehostettuun palveluasumiseen. Tampereen yliopistossa tutkittiin, kuinka ympärivuorokautisen hoidon käyttö ja kustannukset kahtena viimeisenä elinvuotena muuttuivat vuosina 2002-2013.
Tutkimusjulkaisu: Vaihdevuodet ja estrogeeni vaikuttavat lihasten toimintaan
Menopaussi kiihdyttää kehon erilaisten kudosten ikääntymismuutoksia, joista tunnetuin lienee luuston haurastuminen eli osteoporoosi. Estrogeenin vaikutukset lihaksistoon tunnetaan vielä heikosti. Jyväskylän yliopistossa äskettäin valmistuneessa tutkimuksessa estrogeenin havaittiin säätelevän lihassolujen energia-aineenvaihduntaa ja elinvoimaisuutta.
Tutkimusjulkaisu: Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon asukkaiden ja siellä toimivien hoitajien käsitykset toimintakyvystä eroavat toisistaan
Vastajulkaistun tutkimuksen tulokset osoittivat, että ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa asuvat vanhat ihmiset ja siellä toimivat hoitajat ymmärtävät ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn eri tavoin.
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry: Gradupalkinto 2017
Tutkimusjulkaisu: Tehostettu harjoittelu lisää ikääntyvien urheilijoiden luuston lujuutta
Suuritehoisella voima-, pikajuoksu- ja hyppelyharjoittelulla voidaan lisätä keski-ikäisten ja iäkkäiden urheilijoiden luuston lujuutta jo varsin lyhyessä ajassa, selviää Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen uudesta tutkimusjulkaisusta.
Tutkimusjulkaisu: Yrittäjä jatkaa yrittäjänä eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin – yrittäjien eläköityminen sukupuolittunutta
Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tutkitaan yrittäjien eläkkeelle siirtymistä kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa. Tieteellisen tiedon lisäksi tuotetaan myös käytännön sovellus, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä suunnittelemaan eläkkeelle siirtymistään.
Eija Laakkonen akatemiatutkijaksi terveyden tutkimuksen alalle
Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on valinnut syyskuun 2016 haun perusteella 12 uutta akatemiatutkijaa. Jyväskylän yliopistossa kilpaillun rahoituksen, noin 435 000 euroa viisivuotisille hankkeilleen, sai yliopistotutkija Eija Laakkonen liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.
Tutkimusjulkaisu: Kävelyn mukauttaminen auttaa iäkkäitä ylläpitämään laajaa elinpiiriä
Kävelyn mukauttaminen ei olekaan aina huono asia vaan saattaa auttaa iäkkäitä henkilöitä liikkumaan kodin ulkopuolella ja selviytymään ympäristössä olevista liikkumisen esteistä, kertoo gerontologian dosentti Merja Rantakokko Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksesta.
Geenien ja ympäristön merkitys ikääntymisprosessissa esillä terveystieteiden Tieteen päivässä 11.5.
Terveystieteiden Tieteen päivässä aiheesta puhuu akatemiaprofessori Jaakko Kaprio Suomen molekyylilääketieteen instituutista Helsingin yliopistosta. Luennon otsikkona on ”Genes, behavior and aging”. Luento järjestetään klo 8.40-9.50 Ruusupuistossa.